DRAMA KOREA ROMANTIS TERBARU DOWN THE FLOWER PATH EPISODE 1 SUB INDONESIA TEGAL


Apik oya,,? keren.. Koen keningapa sih… Nyong neng foto bisa katon wagu nemen sih.. iya apa ora nok,,?? idih anake nyong… ayu nemen lah.. Meneng..!!! Ribut bae sih.. Pan apa? Brisik.. Koen mantu kudu nurut karo mertua aja sengenge buang buang duit boros..!!! nyong njaluk ngapura ma.. oh,, pinter yah…… Cekel..!!! koen pan wani karo nyong,,? eh,,? yakin ora sung.. nyong njaluk ampura koen turune sing bener nok.. Sapa,,, koen sapa… endi malinge,,??? Dasar wong kebluk… Alhamdulillah,, ngertine nyong wong edan sung.. Tangi oey.. tangiiiii koen bisane turu tok… wis tua ka senenge turu. pimen sih? Ngantuk.. Kayong ora tau ngantuk temen sih..??? yuh balik emong,,,, nyong ngantuk nemen ka….. ndase ya kayong lara nginung obat cacing oh…. ader nyong cacingen,,? jare gurune nyong, dong wong ngantukan kue cacingen.. lah… nyong bisane anjog mene.. sing mindah nyong turu neng kena sapa len,, koen oya,,? aja jengkel ya? dasar edan kae.. warteg.. kningapa aja ngantuk bar ana maling maling kue kudune ditugel tangane eben kapok malinge njukut apa bae? ora di wik wik kan? nyong bar wik wik karo bojo bar kue kesel latadonge cewok disit oh.. koen ngerti ora ilok oya? jajan sing dicaosi,,? iya apa udu…? nyong ya tau dagang cilok.. tak dol siji mangatusan murah temen sih,,? korea tah apa-apa larang oh.. aja padakna kaya neng margasari.. loken cilok 500’an..??? daginge nganggo apa,,??? tikus? ngece nemen sih ma,, aku ya ngerti halal haram.. nyong tuku daging sdina seprapat mung go campuran cilok seprapat,,??? trigune 10 kilo daging seprapat pimen sih,,??? ora olih,,,??? wong tuku kue raja, layani sing paling apik.. aja gegampang aku kaya kie ya tau dagang cilok.. senenge hoax be.. mambu lemah ka senenge ngarang kaya man draup bae senenge ngarang maa… nyong balik.. mana adus disit oh apa eh? ora,, kae anake ora seneng adus.. brati mirip mbokene oh… ngawag,, rika oh sing senenge ora adus… mbajor,, ader nyong katon urung adus? apa kie olih-olih tahu aci.. eman nemen sih suwun ya kue go mangan.. maksude? mangan.. Bersambung disit subtitele Bersambung disit subtitele Bersambung disit subtitele

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *